Menu


Search query:  

Refusjonsordning

Alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud, inkludert store bedrifter omfattes av ordningen. I perioden 2012-2013 er bedrifter med internasjonale markeder prioritert.

Hva kan støttes?
Miljøsertifisering av bedriften inkludert kostnader til konsulent. Dersom bedriften har tilgang til egen godkjent konsulent innenfor sertifiseringsordningene gjennom kjedetilknytning eller lignende regnes kostnadene som eksterne.

Miljøsertifisering som støttes må skje gjennom en av følgende ordninger:
- Miljøfyrtårn
- Svanemerket
- ISO 14001
- Norsk Økoturisme.

Hvem omfattes ikke av ordningen
Lag, foreninger, museer og virksomheter med ikke kommersielt formål.

Maksimal støttesats
Inntil 50 % av eksterne kostnader til sertifiseringen begrenset oppad til kr 20 000.-Støtten gis etterskuddsvis.
Egne timer inngår ikke i kostnadene, ei heller medlemskontingent og tilsvarende driftskostnader hos valgt ordning. Merverdiavgift kan ikke inngå i kostnadene.

Krav til prosessen ved miljøfyrtårn
Det er utarbeidet en mal for prosess for Miljøfyrtårn som din miljøfyrtårnkonsulent skal bruke. Det er også satt en maksimal timespris på kr 800,- for det konsulentarbeidet som skal gjøres.

Søknadsskjemaet finner du her.

Vi gjør oppmerksom på at støtteordningen gjelder "inntil videre", og er basert på årlig bevilging. Det er derfor ingen garanti for at ordningen videreføres for hele prosjektperioden. Sett i gang med Miljøsertifisering nå, så er du sikker!

-----

Ikke en kommersiell reiselivsbedrift?
For andre bedrifter i Buskerud, se Miljøfyrtårn Buskerud for informasjon om generell støtteordning mm.