Menu


Search query:  

Om prosjektet

Prosjektet har sin bakgrunn i Buskerud Fylkeskommunes
"Regional delplan for reiselivet - Først mot fremtiden".

Buskerud er det første fylket i Norge som utarbeidet en regional delplan for reiselivet.
Planen er forankret i Plan og bygningsloven og dermed et forpliktende verktøy både for offentlige og private aktører. Planen gjelder for tidsrommet 2010-2016.
Formålet med planen er bidra til næringsutvikling, og hovedinnsatsen er rettet mot reiseliv som næring. Planen retter seg mot den delen av reiseliv som kan påvirkes gjennom produkt- og markedsutvikling, dvs ferie- og fritidsturismen og deler av kurs- og konferansemarkedet.

Bærekraftig reiseliv er et stadig vanligere begrep. Innovasjon Norge har de siste årene jobbet målrettet med å definere og beskrive hva bærekraft skal være i, og for Norsk reiseliv. En ny norsk merkeordning for bærekraft på destinasjoner er snart klar, les mer her.
Prosjekteier
Buskerud Fylkeskommune v/Kristin Helgerud

Prosjektansvarlig
Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold 
v/Toini Ness

Prosjektleder
RePlan
v/Jan Erik Dietrichson
Mob.: 958 01 000