Menu


Search query:  

Svanemerket

Svanen er et nordisk merke som stiller konkrete miljøkrav, og har pr i dag kriterier for reiseliv innenfor hotell og restauranter.

Hensikten med Svanemerket er todelt: stimulere produsentene til lage miljøtilpassede varer og tjenester, og gjøre det enkelt for forbrukerne ta gode miljøvalg.

For å kunne få svanemerket må hele livsløpet til produktet eller tjenesten være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra rvare til produksjon via bruk til avfallshåndtering.

Svanemerket stiller strenge krav til energieffektivitet, materialer som brukes, og til god holdbarhet.