Menu


Search query:  

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Våre tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper din virksomhet med skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil.


Hva skal til for bli miljøfyrtårnbedrift?
Sammen med en kvalifisert konsulent skal virksomheten utarbeide en miljøanalyse og en handlingsplan som tar for seg bransjekravene:


  • Fysisk arbeidsmiljø/internkontroll
  • Innkjøp og materialbruk
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Utslipp til vann og luft, støy og estetikk
  •  

Det utarbeides en konsulentrapport og en miljørapport som oversendes sertifisør i kommunen

Rapporten gjennomgås av sertifisør, som også gjennomfører et fysisk kontrollbesøk ved virksomheten, før endelig sertifisering.