Menu


Search query:  

ISO 14001

Miljøstyring er en lønnsom investering for den enkelte bedrift. God kontroll med bruk av råvarer og energi kan gi store innsparinger, og gevinsten i form av styrket profil og troverdighet overfor egne kunder, myndigheter, ansatte, aksjeeiere og allmennheten generelt, kan gi økte markedsandeler.

Når systemet fungerer vil altså bedriften tjene mer penger ved belaste miljøet mindre. ISO 14001 er en internasjonalt akseptert standard for et miljøstyringssystem.

ISO 14001 er en standard som er etablert for hjelpe virksomheter med minimere negativ påvirkning av miljøet (med tanke på forurensing til luft, vann eller land), ved akseptere lover og reguleringer. I mange land fungerer disse standardene også som teknisk grunnlag for miljølovgivning.