Menu


Search query:  

Ordningene

Du velger selv hvilken miljøsertifiseringsordning som passer best for deg.

 

Vi presenterer de 4 som dekkes inn av refusjonsordningen til Buskerud Fylkeskommune, og anbefaler av flerer grunner at du velger en av disse.

Kontakt en av våre anbefalte miljøkonsulenter i dag og avtal oppstartsmøte!Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Våre tiltak er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Norsk Økoturisme

"Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av"

Svanemerket

Svanen er et nordisk merke som stiller konkrete miljøkrav, og har pr i dag kriterier for reiseliv innenfor hotell og restauranter.

ISO 14001