Menu


Search query:  

Informasjonsmøter

Vi i 90% Sertifisert har skreddersydd et informasjonsopplegg om miljøsertifisering for reiselivsbedrifter. Kontakt oss, så setter vi opp en informasjonsdag på din destinasjon.

I løpet av 1,5-2 timer vil du få konkret informasjon om følgende:

  • Ulike sertifiseringsordninger for reiselivet
  • Arbeidsprosess
  • Hvordan komme i gang med det praktiske arbeidet
  • Markedsmuligheter og gevinster
  • kostnader og tidsforbruk
  • Støtteordningen (Dere kan spare 50% ved komme i gang i 2013)

En av prosjektets godkjente miljøkonsulenter leder dette informasjonsmøtet, og er tilgjengelig for spørsml både underveis og etterpø. De bedriftene som ånsker sette i gang umiddelbart kan gjøre avtaler om oppfølging med konsulenten på stedet.

Hvorfor du bør sette av 2 timer til dette?
Miljøsertifiserte bedrifter sparer penger, er mer aktuelle for den voksende gruppen miljbevisste private forbrukere og er et krav hos stadig flere kommersielle kjøpere av varer og tjenester.
I tillegg har fylkeskommunen bevilget midler slik at bedriftene får refundert hele 50% av de eksterne kostnadene! (inntil kr. 20 000,-) For de aller fleste betyr det halv pris på miljøsertifisering.
Miljøsertifisering viser også at virksomheten din tar samfunnsansvar.

Kontakt prosjektleder for mer informasjon, så setter vi opp en møtedag på din destinasjon.