Menu


Search query:  

90% Sertifisert

Velkommen til 90% sertifisert - Norges kanskje mest ambisiøse miljøsertifiseringsprosjekt. 
Her finner du informasjon om prosjektet, sertifiseringsordningene, miljøkonsulentene etc.


Prosjektet følges av mange, her er en hilsen fra miljøvernministeren:
"Buskerud Fylkeskommune vedtok i 2010 Regional delplan for reiselivet. Et av målene er at hele 90% av de kommersielle reiselivsbedriftene i fylket skal være sertifisert innen utgangen av 2016.

Innen utgangen av 2016 skal 500 reiselivsbedrifter i Buskerud miljøsertifiseres. Dette er et historisk løft for Norsk reiselivsnæring, et prosjekt som vil bringe reiselivet i Buskerud et langt steg videre for økt bærekraft.

Prosjektet tar et miljøansvar i en utsatt næring, og er med på å øke lønnsomheten i bedriftene ved å bidra til økte konkurransefortrinn og reduserte kostnader.

Alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud har gjennom den etablerte støtteordningen en unik mulighet til miljøsertifisere seg til redusert kostnad.

Prosjektet er forankret i Først mot fremtiden, Buskeruds regionale delplan for reiseliv. Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold samarbeider om gjennomføringen av prosjektet.

På vegne av miljøverndepartementet ønsker jeg reiselivet i Buskerud lykke til i konkurransen om bli Norges mest miljøvennlige reiselivsregion."

 

Bård Vegar Solhjell
Miljøvernminister